Wylewki anhydrytowe Katowice

Kompleksowy remont mieszkania wiąże się zazwyczaj z koniecznością wykonania prac związanych z wyrównaniem podłogi. Dostępnych jest kilka technologii wykonywania wylewki anhydrytowe Katowice chłodne poranki w Bydgoszczy. Z reguły do wykonania takiej warstwy używa się zapraw murarskich lub stosuje się metody “bezwodne” – regulowane podłogi lub specjalne płyty gipsowe, które układa się na suchym podłożu. Obecnie solidne i równe podłoże tworzy się głównie za pomocą klasycznych jastrychów na bazie cementu, a ostatnio także spoiw gipsowych.

Jak szybko wykonać wylewkę anhydrytową?

Z punktu widzenia wykończenia wnętrz uważa się, że jastrych jest suchy i gotowy do dalszych prac na jego powierzchni, gdy wilgotność resztkowa nie przekracza ustalonych maksymalnych dopuszczalnych wartości. Należy to odróżnić od utwardzania, które jest procesem dłuższym i bardziej czasochłonnym. Często pod marką jastrychu szybkoschnącego sprzedawane są mieszanki, które szybko uzyskują wytrzymałość początkową – są gotowe do przyjęcia obciążenia ruchem pieszym przed upływem terminów typowych dla klasycznych zapraw. Jednak czas ich schnięcia jest równie długi. Przy wyborze mieszanki należy zwracać uwagę na właściwości deklarowane przez producenta, aby zapewnić dokładnie normatywną wilgotność resztkową w krótszym czasie. To właśnie szybkoschnącą wylewkę zastosowaliśmy podczas remontu, którego efekty można zobaczyć w galerii zdjęć (a tutaj piszemy o naszych doświadczeniach).

Szybkoschnący jastrych podłogowy

Niestety, w Polsce nie ma wiążących przepisów określających maksymalne dopuszczalne wartości wilgotności resztkowej. Biorąc pod uwagę, że nowoczesne remonty mieszkań w większości przypadków zakładają użycie europejskich materiałów budowlanych, zastosowanie podobnych parametrów obowiązujących w krajach Starego Świata należy uznać za uzasadnione (więcej).